พระเทพปริยัติโมลี มอบพระพุทธรูปปางประทานพร แก่โรงเรียนราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเดชพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโมลี รองเจ้าภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ได้เดินทางไปมอบพระพุทธรูป ปางประทานพร, พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕, โต๊ะหมู่บูชา พร้อมพระพุทธรูป และตู้พระไตรปิฎก พร้อมทั้งคำภีร์ แก่โรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายคงสวัสดิ์ มณีวงษ์ ผอ.โรงเรียนราษีไศล พร้อมข้าราชการ ครู นายอำเภอ ตำรวจ นักเรียน เป็นผู้รับมอบ

Hits: 6