ขอเชิญร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโมลีโลกยาราม ๓๑ ต.ค. ๖๒

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

น้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส

ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๙ น.

ขอเชิญร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน

Hits: 7