วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญภัตตาหารเช้าพระราชทานมาถวายแด่ พระธรรมราชานุวัตร

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญภัตตาหารเช้าพระราชทานมาถวายแด่ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามและพระภิกษุสามเณร ทั้งวัดโมลีโลกยารามจำนวน ๔๕๐ รูป ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Hits: 359