วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญภัตตาหารพระราชทานมาถวายแด่พระธรรมราชานุวัตร

วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญภัตตาหารพระราชทานมาถวายแด่พระธรรมราชานุวัตร รองเจ้าคณะภาค ๙ และเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร และพระภิกษุสามเณรทั้งพระอาราม จำนวน ๔๕๐ รูป ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Hits: 1030