เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระธรรมราชานุวัตร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๐

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยาราม ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๐ ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร