พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ มาถวายแด่พระธรรมราชานุวัตร

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ มาถวายแด่พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี) เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ณ พระอุโบสถวัดโมลีโลกยาราม

ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน