กลอน ๘

        กลอน ๘ เป็นบทประพันธ์ที่กำหนดวรรคละ ๘ คำ บางวรรคมี ๙ คำได้ เพราะเป็นคำผสม การส่งสัมผัสนอกมีนัยดังกลอน ๗ เกือบทุกประการ แม้สัมผัสในก็คล้ายกัน ทั้งการส่งสัมผัสในบทที่จะแต่งต่อไป มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้