กำหนดการ พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระราชปริยัติบดี (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๙)

กำหนดการ

พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ

พระราชปริยัติบดี (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๙)

อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ณ อาคารโมลีปริยัตยากร

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒)

———————–

 • เวลา ๑๒.๓๐ น.
  • เคลื่อนศพพระราชปริยัติบดี มายังอาคารโมลีปริยัตยากร
 • เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
  • คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน สรงน้ำศพพระราชปริยัติบดี
 • เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
  • คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ อาคารโมลีปริยัตยากร
  • ผู้เข้าร่วมพิธีตั้งแถวรอรับน้ำหลวงสรงศพ
 • เวลา ๑๗.๐๐ น.
  • เจ้าหน้าที่อัญเชิญน้ำหลวงสรงศพมาถึงบริเวณพิธี
  • เจ้าหน้าที่อัญเชิญน้ำหลวงสรงศพไปตั้งบริเวณศีรษะด้านขวาของศพ
  • เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานในพิธี สรงน้ำสรงศพพระราชปริยัติบดี
  • เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังประกอบพิธีสุกำศพ บรรจุใส่หีบ
  • ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล ๑๐ ไตร
  • พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล
  • ประธานในพิธี กรวดน้ำ
  • พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
  • ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องห้า หน้าตู้พระอภิธรรม
  • พระพิธีธรรม ๔ รูป สวดพระอภิธรรม
  • ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล
  • ประธานในพิธี กรวดน้ำ
  • พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
  • เสร็จพิธี

Views: 22