โคลงขับไม้ของเก่า

     โคลงขับไม้ของเก่า เป็นของที่ใช้มาเดิม โดยมีหลักดังนี้  ต้องนำโคลง ๔ กระทู้ ๑ คำ แต่งนำ แล้วเอาคำกระทู้ ๔ คำนั้น เป็นวรรคแรกของกาพย์ขับไม้ จะแต่งยาวเท่าใดก็ได้ มิได้กำหนด แต่เมื่อจบแล้วจะแต่งใหม่ ต้องตั้งโคลง ๔ กระทู้ใหม่โดยแท้ มีตัวอย่างดังนี้

Views: 2