กาพย์เห่

     กาพย์เห่ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กาพย์ห่อโคลง” เป็นกาพย์ที่แต่งเพื่อใช้เห่ในงานรื่นเริง เช่น กาพย์เห่เรือ ข้อกำหนด ให้แต่งโคลง ๔ สุภาพเป็นหลัก ๑ บท แล้วแต่งกาพย์ยานี ๑๑ ขยายความต่อไป กาพย์ลักษณะนี้มีปรากฏในเรื่องเก่าๆ เช่น กาพย์เห่กระบวนเรือ กาพย์เห่ชมปลา กาพย์เห่ชมไม้ กาพย์เห่ชมนก เฉพาะกาพย์ยานีที่ขยายนั้น จะยาวหรือสั้นอยู่ที่ความเหมาะสม แผนผังและลักษณะโคลงและกาพย์ มีปรากฏในเรื่องนั้น ๆ แล้ว มีตัวอย่างดังต่อไปนี้