กาพย์สุรางคนางค์ ๓๒

        กาพย์สุรางคนางค์ ๓๒ บทหนึ่งมี ๔ บาท ๆ ละ ๒ วรรค เหมือนกับแบบ ๒๘ แต่ขึ้นแต่วรรคแรก จึงครบ ๓๒ คำ จึงนิยมเรียกว่า กาพย์ ๓๒ เฉพาะคำสุดท้ายของวรรคที่ ๘ ส่งสัมผัสไปยังคำที่พร้อมจะรับในบทที่จะแต่งต่อไป มีแผนผังและตัวอย่าง ดังนี้