กลอนเพลงยาว

       กลอนเพลงยาว เป็นบทประพันธ์ที่แต่งความยาว เป็นแบบจดหมายแสดงความพิศวาส แสดงรำพึงรำพันรักโศก บางคราวแสดงแบบวาทะ และเป็นโอวาทเกี่ยวกับการแสดงคุณธรรมก็มี แต่งเป็นสุภาษิตก็มี เป็นไปตามความนิยมของผู้แต่ง แผนผังกลอนแบบเดียวกับกลอนแปด ส่วนมากวรรคหนึ่งมี ๘ คำ บางวรรคมี ๗ คำบ้าง แต่น้อย ขึ้นต้นด้วยวรรคที่ ๒ คือ กลอนรอง และเมื่อจบต้องลงคำว่า เอย มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้