กาพย์เห่กล่อมพระบรรทม

      กาพย์เห่กล่อมพระบรรทม เป็นกาพย์ที่ใช้ในราชสำนักในสมัยโบราณ เป็นบทกล่อมเพื่อให้เคลิ้มหลับ หากจะนำมาแต่งใช้แบบทั่วไปก็ย่อมได้ เพราะมีการกล่อมลูกหรืออย่างอื่นอยู่โดยทั่วไป แบบเดิมใช้กาพย์ยานีเป็นหลัก แต่ในบางวรรคมีคำขาดบ้างเกินบ้าง นิยมขึ้นต้นด้วยคำว่า เห่เอ๋ย ทุกบทไป แล้วแต่งต่อจนจบ เมื่อจบบทหนึ่ง ขึ้น เห่เอ๋ย แล้วแต่งต่อไปอีกก็ได้ ถ้าจะเรียกสั้น ๆ คงเรียก กาพย์เห่เอ๋ย หรือ กาพย์เห่กล่อม จะแต่งใหม่พอเป็นตัวอย่างดังนี้

Views: 9