กลอนลำนำ

กลอนลำนำ เป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งบทหนึ่งกำหนด ๔ วรรค เหมือนกลอนสุภาพ เว้นแต่คำขึ้นต้นเท่านั้นที่แปลกไป มี ๔ ชนิด คือ กลอนบทละคร กลอนเสภา กลอนสักวา และกลอนดอกสร้อย ดังนี้