กลอนนิยาย

     กลอนนิยาย มีลักษณะแบบเดียวกับเพลงยาว เพียงแต่นิยมแต่งเป็นเรื่องราวแบบเล่านิยาย เช่น เรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ ข้อกำหนด จะขึ้นต้นด้วยกลอนรับหรือกลอนสดับก็ได้ แม้ตอนจบต้องลงคำว่า “เอย” หรือจบด้วยคำอื่นก็มี จึงไม่แสดงแผนผังและตัวอย่างไว้

     จังหวะ ทั้งกลอนนิราศและกลอนนิยาย ใช้แบบกลอน ๘ หรืออาจมีกลอน ๙ ผสมบ้าง