เพลงแห่นาค

       เพลงแห่นาค เป็นกลอนที่ใช้ในงานบวชนาคและการมงคลอื่น มีลักษณะการบังคับคล้ายกับเพลงชาวนา กำหนดคำ ๔-๘ มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้

Views: 5