โคลง ๔ กระทู้

        โคลง ๔ กระทู้ เป็นบทประพันธ์ที่ใช้เป็นรองโคลง ๔ สุภาพ ซึ่งข้อบังคับตรงกับโคลง ๔ สุภาพทุกประการ เพียงแต่ตั้งเป็นกระทู้ทั้ง ๔ บาท อ่านลงแต่บาทที่ ๑ ถึงที่ ๔ ก็เป็นภาษาได้ความชัด มีแต่กระทู้ ๑ คำ ถึงกระทู้ ๔ คำ มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้