โคลงดั้นบาทกุญชร

       โคลงดั้นบาทกุญชร เป็นโคลงดั้นที่มีลักษณะการสัมผัสอื่นคล้ายกับโคลงดั้นวิวิธมาลี แต่มีการสัมผัสแตกต่างกันเพียงสักเล็กน้อย มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้