โคลงดั้นจัตวาทัณฑี

       โคลงดั้นจัตวาทัณฑี เดิมเป็นโคลงสุภาพนำมาปรับปรุงเป็นโคลงดั้น มีลักษณะคล้ายกับโคลงดั้นตรีพิธพรรณ แผกกันเพียงเล็กน้อย มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้