ส่วนที่ ๖ ผู้บัญชาการ – ศูนย์รวมงาน และผู้ปกครอง

ส่วนที่ ๖

ผู้บัญชาการ – ศูนย์รวมงาน และผู้ปกครอง

———

    ผู้บัญชาการ หมายถึง สมเด็จพระสังฆราช ศูนย์รวมงาน หมายถึง มหาเถรสมาคม ผู้ปกครอง หมายถึง เจ้าคณะชั้นต่าง ๆ จัดเป็นรูปได้ดังนี้