โคลงสุภาพ

โคลงสุภาพ เป็นบทประพันธ์ที่ใช้ถ้อยคำและลีลาเป็นไปในลักษณะสุภาพเรียบร้อย แยกเป็น ๖ ชนิดคือ โคลง ๔ สุภาพ โคลง ๔ ตรีพิธพรรณ โคลง ๔ จัตวาทัณฑี โคลง ๔ กระทู้ โคลง ๓ สุภาพ และโคลง ๒ สุภาพ มีข้อควรศึกษาแตกต่างกัน ดังนี้