โคลงดั้น

โคลงดั้น เป็นบทประพันธ์ที่ใช้ลีลาการประพันธ์เชิงปกปิดซุกซ่อน ต่างจากโคลงสุภาพ แยกเป็น ๖ ชนิด คือ โคลงดั้นวิวิธมาลี โคลงดั้นบาทกุญชร โคลงดั้นตรีพิธพรรณ โคลงดั้นจัตวาทัณฑี โคลง ๓ ดั้น และโคลง ๒ ดั้น ทุกชนิดมีข้อบังคับโดยตรง ดังจักกล่าวต่อไป

Views: 54