คำบรรยาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕

คำบรรยาย[1]

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕

———————-


[1] ผู้บันทึกเทป: สามเณรบุรี สะพานทอง ป., สามเณรวินัย โมรา ป.

   ผู้ลอกเทป: สามเณรสถิต เกษทอง ป., สามเณรประกาศ บางดี ป.

Views: 0